Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Zeitgeist Asset Managment sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44, Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: gdansk@home.re.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia dalszej korespondencji w zakresie najmu lokali (nieruchomości) oraz ewentualnego umówienia spotkania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odbiorcami danych mogą być podmioty współuczestniczące w procesach biznesowych wspierających Administratora (np. usługi informatyczne, hosting danych, aplikacje typu CRM). Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Udostępnienie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia dalszej korespondencji. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.